Mesyuarat MPS ke-178 (25 Julai 2017) : Pemeteraian Kontrak Qard Yang Bersifat Insidental Secara Unjuk Terima (Mu’atah)

[:en]Majlis Penasihat Shariah (MPS) Bank Negara Malaysia pada mesyuarat ke-178 telah memutuskan bahawa kontrak qard secara insidental boleh dilakukan melalui kaedah unjuk terima (mu`atah) dan fleksibiliti boleh diberikan oleh pihak pengawal selia untuk membenarkan institusi kewangan Islam (IKI) melaksanakan kontrak qard tersebut, tanpa memerlukan sebarang dokumentasi qard.

[:]