Pusat Rujukan Shariah bagi Kewangan Islam

[:en]

Sekretariat MPS

Sekretariat MPS merupakan urus setia yang ditubuhkan di bawah Seksyen 54 Akta Bank Negara Malaysia yang berfungsi untuk membantu MPS.

Fungsi Sekretariat

 • Membantu MPS dalam menguruskan mesyuarat MPS khususnya mengenai perjalanan dan pentadbiran mesyuarat MPS;
 • Menyediakan input dan ulasan Shariah termasuk menjalankan penyelidikan dalam isu-isu Shariah yang dirujuk oleh pihak-pihak tertentu untuk dibincangkan dalam mesyuarat MPS
 • Menyediakan minit mesyuarat MPS.

Peranan dan Tugas Sekretariat MPS

 • Mengenal pasti dan menentukan isu-isu Shariah untuk dibincangkan;
 • Menjalankan penyelidikan Shariah dan menyediakan kertas Shariah untuk perbincangan dalam mesyuarat MPS;
 • Menyelaras dan mengeluarkan notis mesyuarat kepada ahli-ahli MPS (sama ada secara bertulis atau melalui mel elektronik) dalam tempoh masa yang bersesuaian; dan
 • Melaksanakan tugasan pentadbiran yang berkaitan dengan mesyuarat MPS termasuklah persiapan logistik, pembentangan kertas mesyuarat, rakaman dan mencatat minit atau apa-apa fungsi bagi memastikanpengurusan mesyuarat MPS yang efisyen.

image
[:ms]

Sekretariat MPS

Sekretariat MPS merupakan urus setia yang ditubuhkan di bawah Seksyen 54 Akta Bank Negara Malaysia yang berfungsi untuk membantu MPS.

Fungsi Sekretariat

 • Membantu MPS dalam menguruskan mesyuarat MPS khususnya mengenai perjalanan dan pentadbiran mesyuarat MPS;
 • Menyediakan input dan ulasan Shariah termasuk menjalankan penyelidikan dalam isu-isu Shariah yang dirujuk oleh pihak-pihak tertentu untuk dibincangkan dalam mesyuarat MPS
 • Menyediakan minit mesyuarat MPS.

Peranan dan Tugas Sekretariat MPS

 • Mengenal pasti dan menentukan isu-isu Shariah untuk dibincangkan;
 • Menjalankan penyelidikan Shariah dan menyediakan kertas Shariah untuk perbincangan dalam mesyuarat MPS;
 • Menyelaras dan mengeluarkan notis mesyuarat kepada ahli-ahli MPS (sama ada secara bertulis atau melalui mel elektronik) dalam tempoh masa yang bersesuaian; dan
 • Melaksanakan tugasan pentadbiran yang berkaitan dengan mesyuarat MPS termasuklah persiapan logistik, pembentangan kertas mesyuarat, rakaman dan mencatat minit atau apa-apa fungsi bagi memastikanpengurusan mesyuarat MPS yang efisyen.

image
[:]