Centre for Shariah Reference in Islamic Finance - Pusat Rujukan Shariah Bagi Kewangan Islam

Sekretariat MPS

Sekretariat MPS merupakan urus setia yang ditubuhkan di bawah Seksyen 54 Akta Bank Negara Malaysia yang berfungsi untuk membantu MPS.

Fungsi

  • Membantu MPS dalam menguruskan mesyuarat MPS khususnya mengenai perjalanan dan pentadbiran mesyuarat MPS
  • Menyediakan input dan ulasan Shariah termasuk menjalankan penyelidikan dalam isu-isu Shariah yang dirujuk oleh pihak-pihak tertentu untuk dibincangkan dalam mesyuarat MPS
  • Menyediakan minit mesyuarat MPS

Peranan

  • Mengenal pasti dan menentukan isu-isu Shariah untuk dibincangkan
  • Menjalankan penyelidikan Shariah dan menyediakan kertas Shariah untuk perbincangan dalam mesyuarat MPS
  • Menyelaras dan mengeluarkan notis mesyuarat kepada ahli-ahli MPS dalam tempoh masa yang bersesuaian
  • Melaksanakan tugasan pentadbiran yang berkaitan dengan mesyuarat MPS termasuklah persiapan logistik, pembentangan kertas mesyuarat, rakaman dan mencatat minit atau apa-apa fungsi bagi memastikanpengurusan mesyuarat MPS yang efisyen

image