Prof. Dr. Mohamad Akram Laldin

Prof. Dr. Mohamad Akram Laldin

Ahli

Jawatan Terkini
Eksekutif, International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)

Pengalaman sebagai Penasihat Shariah:

  • Ahli Majlis Penasihat Shariah BNM
  • Penasihat Shariah berdaftar dengan SC
  • Ahli Majlis Penasihat Shariah HSBC Amanah Global
  • Ahli Majlis Penasihat Shariah Yassar Limited
  • Ahli Majlis Penasihat Shariah HSBC Insurance, Singapore
  • Konsultant Bersekutu, International Institute of Islamic Finance(IIIF)

Kelayakan:

  • Ijazah Doktor Falsafah Usul Fiqh, University of Edinburgh, Scotland
  • Ijazah Shariah dan Undang-undang, Universiti Jordan, Amman