Mesyuarat MPS ke-181 (27 Okt 2017) : 4 Isu Shariah Berkaitan Ijarah

MPS dalam mesyuarat ke-181 pada 27 Oktober 2017 telah membuat keputusan berhubung empat isu Shariah berkaitan dengan kontrak ijarah seperti yang berikut:
i. Amalan perlindungan insurans bagi pembiayaan ijarah.
ii. Pihak yang menanggung risiko sekiranya jumlah pampasan takaful / insurans tidak mencukupi untuk menampung baki pembiayaan ijarah dalam kes kerosakan keseluruhan (total loss).
iii. Jenis-jenis kerosakan yang boleh membawa kepada penamatan kontrak ijarah.
iv. Isu force majeure dalam kontrak ijarah.
Sila rujuk lampiran di sini untuk maklumat lanjut.