Centre for Shariah Reference in Islamic Finance - Pusat Rujukan Shariah Bagi Kewangan Islam

 

Kalendar Mesyuarat MPS

No. Tarikh Hari Masa
1 29 Januari Selasa 9.30 pagi – 4.30 petang
2 26 Februari Selasa 9.30 pagi – 4.30 petang
3 26 Mac Selasa 9.30 pagi – 4.30 petang
4 30 April Selasa 9.30 pagi – 4.30 petang
5 30 Mei Rabu 9.30 pagi – 4.30 petang
6 25 Jun Selasa 9.30 pagi – 4.30 petang
7 30 Julai Selasa 9.30 pagi – 4.30 petang
8 27 Ogos Selasa 9.30 pagi – 4.30 petang
9 24 September Selasa 9.30 pagi – 4.30 petang
10 29 Oktober Selasa 9.30 pagi – 4.30 petang
11 26 November Selasa 9.30 pagi – 4.30 petang
12 17 Disember Selasa 9.30 pagi – 4.30 petang

[:]