Centre for Shariah Reference in Islamic Finance - Pusat Rujukan Shariah Bagi Kewangan Islam

Senarai Anggota Jawatankuasa Shariah di Institusi Kewangan Islam

*Dikemaskini pada 11 Julai 2018

 

Maklumat ringkas tentang Ahli Jawatankuasa Shariah
Shariah 121ahli
Bukan Shariah 40ahli
Warganegara 142ahli
Bukan Warganegara 19ahli
Senarai AJK Shariah