Centre for Shariah Reference in Islamic Finance - Pusat Rujukan Shariah Bagi Kewangan Islam

Meeting Calendar 2018

No. Date Hijri Date Day Time
1 January 30 13 Jamadil Awwal 1439 Tuesday 9.30 am – 4.30 pm
2 February 27 11 Jamadil Thani 1439 Tuesday 9.30 am – 4.30 pm
3 March 27 9 Rejab 1439 Tuesday 9.30 am – 4.30 pm
4 April 24 8 Sya`ban 1439 Tuesday 9.30 am – 4.30 pm
5 May 30 14 Ramadan 1439 Wednesday 9.30 am – 4.30 pm
6 June 26 12 Syawal 1439 Tuesday 9.30 am – 4.30 pm
7 July 31 18 Zulkaedah 1439 Tuesday 9.30 am – 4.30 pm
8 August 28 16 Zulhijjah 1439 Tuesday 9.30 am – 4.30 pm
9 September 25 15 Muharram 1440 Tuesday 9.30 am – 4.30 pm
10 October 30 21 Safar 1440 Tuesday 9.30 am – 4.30 pm
11 November 27 19 Rabi`ul Awwal 1440 Tuesday 9.30 am – 4.30 pm
12 December 18 10 Rabi`ul Thani 1440 Tuesday 9.30 am – 4.30 pm